comori.org
comori.org

Bolnav, pentru că nu a fost curăţit

din revista „Cercetați Scripturile”

Mulţi copii ai lui Dumnezeu, care cândva au umblat credincioşi şi fericiţi cu Domnul, ajung într-o stare sufletească bolnavă, pentru că nu se folosesc de harul care curăţă şi corectează. Cine trăieşte fiind conştient de prezenţa lui Dumnezeu, va avea conştiinţa tulburată de îndată ce a întristat pe Dumnezeu prin necredincioşie în gândire, în exprimare, prin cuvinte sau fapte. Conştiinţa îi spune: „Ceva care stânjeneşte, a intervenit între tine şi Dumnezeul tău. Tu nu mai eşti fericit! Pacea inimii tale, bucuria părtăşiei cu Domnul tău au dispărut! Ai întristat Duhul Sfânt!“ (citiţi Isaia 59:1-15 ). Ce este de făcut? Scriptura ne dă un răspuns clar la această întrebare. Copilul lui Dumnezeu care s-a poticnit, care este împovărat, să caute să se corecteze prin mărturisirea sinceră a păcatelor înaintea Domnului: „Cine îşi acoperă fărădelegile nu va prospera, dar cine le mărturiseşte şi le părăseşte va căpăta îndurare“ (Proverbe 28:13 ; a se compara cu Psalmul 3:3-5 , 1. Împăraţi 8:46-53 , Iacov 5:16 ). Dacă a greşit împotriva oamenilor, să meargă la ei şi să se smerească, să se roage din inimă pentru iertare (Matei 5:23,24 ). Este uimitor cât de mulţi credincioşi, din cauza mândriei şi a indiferenţei, nu sunt gata să facă acest foarte necesar şi important pas. Este atunci de mirare că Domnul nu-i poate binecuvânta şi călăuzi, că ei nu se pot bucura de lumina feţei Sale sfinte?

Este cu totul altfel, când inima se smereşte sincer, când greşelile şi vina sa sunt numite înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor şi când se apleacă în smerenie şi căinţă. Atunci sufletul obţine iertarea deplină. Apăsarea scade, lumina feţei lui Dumnezeu îi străluceşte din nou - da, mult mai luminoasă ca înainte! Sufletul este mult mai aproape de Domnul atunci când se curăţă de vina unui păcat sau a unei obişnuinţe de a păcătui (citiţi Iov 33:25-28 , Psalmul 51:7-8 ). Ah, cât de mulţi copii ai lui Dumnezeu întinaţi, apăsaţi nu caută harul curăţitor şi aducător de ordine! Ei merg mai departe în starea lor rănită, murdărită, uneori zile, săptămâni, luni, chiar ani! Desigur, duşmanul foloseşte prilejul oferit, ca să-i îndepărteze tot mai mult pe copiii lui Dumnezeu infideli de pe drumul îngust al credinţei şi al vegherii şi să-i înfăşoare tot mai mult în păcat. Prin aceasta, Domnul este deseori foarte dezonorat în faţa lumii. Sunt necesare căi mult mai adânci de disciplinare divină, pentru a opri pe astfel de creştini şi a-i aduce în situaţia de a-şi mărturisi starea şi a ajunge la o curăţire şi înnoire reală (citiţi Isaia 64:5b-7 ). Este deci foarte important să se caute imediat şi fără amânare harul curăţitor şi iertător. Pentru că se neglijează aceasta, mulţi copii ai lui Dumnezeu sunt bolnavi.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *