comori.org
comori.org

Bolnav din cauza unui duh de îngrijorare

din revista „Cercetați Scripturile”

Sunt copii ai lui Dumnezeu care nu au învăţat să arunce grijile lor asupra Domnului. Gândurile lor se învârt mereu în jurul greutăţilor existente. Mai mult decât atât, ei gândesc că pentru viitor trebuie să plănuiască şi să rezolve totul. Astfel, îşi fac sute de gânduri cu privire la lucruri care niciodată nu se vor întâmpla aşa cum îşi imaginează ei. Cât de inutil se chinuie pe ei şi pe alţii prin acest duh de îngrijorare! Cât de mult dezonorează ei pe marele şi minunatul lor Dumnezeu! Câtă pagubă aduc sufletului lor! Cu toată această îngrijorare a lor, nu pot face nici măcar un păr alb sau negru. „În zadar vă treziţi de dimineaţă, vă culcaţi târziu şi mâncaţi pâinea durerilor; căci preaiubitului Său, El îi dă pâine ca în somn“ (Psalmul 127:2 ; a se compara cu Psalmul 39:6 ; Eclesiastul 2:11,18-23 ). Duhul Sfânt nu poate lucra mult în cei ce au un duh de îngrijorare, pentru că mărăcinişul gândurilor îi copleşeşte şi face inima inaptă să primească în linişte Cuvântul preţios al lui Dumnezeu şi să-l lase să-şi facă lucrarea. În scurt timp, el este „înăbuşit“ de spinii grijilor. Copiii lui Dumnezeu care sunt plini de îngrijorări nu cunosc măreţia, puterea şi slava Tatălui lor ceresc. Necredinţa lor „Îi leagă mâinile“, aşa că El nu poate să-i binecuvinteze şi să-i facă să se bucure, aşa cum doreşte El: „Şi n-a făcut multe lucrări de putere acolo, din cauza necredinţei lor“ (Matei 13:58 ). Niciodată ei nu vor deveni ceea ce Dumnezeu Şi-a propus în planul Lui de dragoste cu privire la ei, numai dacă recunosc cu sin-ceritate necredinţa şi nebunia lor ca fiind păcat şi acceptă să fie eli-beraţi.

Cât de simplu este drumul spre eliberare, pace şi bucurie: „Aruncă asupra Domnului povara ta şi El te va susţine. El nu va îngădui niciodată să se clatine cel drept“ (Psalmul 55:22 ). „Aruncaţi asupra Lui toată îngrijorarea voastră, pentru că El îngrijeşte de voi.“ - El vă poartă pe inimă (1. Petru 5:7 ; a se citi şi Psalmul 27:14 ; 37:3-11 ). Noi am cunoscut copii ai lui Dumnezeu care au fost cu adevărat vindecaţi de duhul de îngrijorare şi care mai târziu au învăţat să se încreadă în Dumnezeul lor minunat, să aştepte de la El lucruri mari şi bune. O, cât de bucuroşi au devenit ei, cât de bogaţi au fost în Dumnezeul lor! Ce experienţe şi ce rezultate cu totul noi au avut în viaţa lor de credinţă! Cât de preţioase le-au devenit toate promisiunile Domnului lor (a se citi Psalmul 81:10b ; Matei 6:25-34 ; Filipeni 4:6,7,19 )

Fă-ţi timp să meditezi – aceasta este sursa planurilor viitoare.

Fă-ţi timp să citeşti – aceasta este fântâna înţelepciunii.

Fă-ţi timp să te rogi – acesta este izvorul puterii în viaţa de credinţă.

Fă-ţi timp să fii prietenos – acesta este drumul spre fericire.

Fă-ţi timp să ajuţi pe alţii – ziua este prea scurtă ca să fii egoist.

Fă-ţi timp să munceşti – acesta este secretul succesului.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *