comori.org
comori.org

Bolnav din cauza slujirii la idoli

din revista „Cercetați Scripturile”

Porunca de pe muntele Sinai începe aşa: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău... Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine“ (Exod 20:1-3 ). Bătrânul apostol Ioan încheie scrisoarea sa cu cuvintele: „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli.“ Pericolul slujirii la idoli este mult mai mare decât gândim. Aproape cel mai periculos idol pentru cel credincios este banul. Domnul Isus a dedicat acestui adevăr un capitol în Scriptură: „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona“ (Luca 16 ). Nu posedarea banului este păcat, ci încrederea în ban şi în avere, ataşamentul faţă de avere. Inima nu este luată în stăpânire de Domnul Isus şi de lucrurile lui Dumnezeu, ci de năzuinţa după lucrurile trecătoare, de dragostea de bani. Acest idol ascuns îşi desfăşoară într-un mod tainic lucrarea de distrugere a credinţei, de nimicire a sufletului. Ce exemplu de avertizare este Iuda în privinţa aceasta! El a trăit şi a umblat în aparenţă ca şi ceilalţi ucenici. Dar ce era în inima lui? La ce l-a condus diavolul? La vinderea Domnului şi Învăţătorului său (a se citi Matei 26:14-16 ; Luca 22:3-6,47,48 )! Poate în cercul părtăşiei credincioşilor nu observă nimeni când, în inima unui copil al lui Dumnezeu, încrederea pentru viitorul său şi al copiilor săi este întemeiată tot mai mult pe avere, câştig şi bani. Un idol pe care nu te poţi baza! El alungă pacea şi bucuria din inimă şi din casă; cântările de laudă dispar; viaţa devine rece şi singuratică; dragostea moare! O, tu copil al lui Dumnezeu, fugi de această slujire la idoli! Pune-ţi încrederea cu privire la toate lucrurile nu în banii de pe cont, nici în afacerile tale şi nici în câştigul tău, ci numai în Dumnezeul cel viu! „Deci nu vă îngrijoraţi, spunând: „«Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?», pentru că toate acestea naţiunile le caută; pentru că Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea“ (Matei 6:31,32 ). Sunt şi alţi idoli periculoşi, care prin slujba lor deviază viaţa unui copil al lui Dumnezeu de pe drumul cel drept. Tot ceea ce devine o stâncă de încredere, o preocupare a inimii sau un refugiu în vremurile de nevoie şi de durere, poate deveni un idol. Poate fi soţul iubit sau soţia iubită, un copil, un prieten sau o prietenă, sau un om oarecare, sănătatea, medicul, o poziţie de cinste, serviciul, o casă frumoasă, ba chiar un cal sau un câine, sau altceva! Cel mai răspândit idol în poporul lui Dumnezeu este eul propriu. O, câţi copii ai lui Dumnezeu nu se pot dezlipi de eul lor! Acesta Îl alungă pe Domnul din inima şi din viaţa lor şi le stăpâneşte viaţa de fiecare zi. De aceea sunt încrezuţi şi sensibili, invidioşi şi necăjiţi, trişti şi nefericiţi; de aceea nu au o viaţă de biruinţă. Copil al lui Dumnezeu, ai idoli? Nu spune repede: Nu! Dacă ai, aruncă-i! Nu lăsa ca ro-dul veşniciei să fie zădărnicit în viaţa ta scurtă de pe pământ!

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *