comori.org
comori.org

Bolnav din cauza prieteniei cu lumea

din revista „Cercetați Scripturile”

Credincioşii au fost salvaţi dintr-o lume pierdută, stăpânită de diavolul. Tatăl i i-a dat Domnului Isus din lume, ca astfel ei să facă bucurie inimii Lui şi să fie martori ai Lui în lume - martori ai dragostei Sale sfinte, salvatoare (citiţi Ioan 17:6-19 ). Ei sunt acum într-o stare după voia lui Dumnezeu şi trebuie să fie ai Lui „sfinţiţi în adevăr“, aceasta înseamnă că voia şi Cuvântul lui Dumnezeu sunt o linie de demarcare clară între viaţa lor şi viaţa lumii, între opinia lor şi opinia lumii. Dumnezeu, Dumnezeul slavei, S-a îndurat de ei, şi prin Isus, prin har, i-a adus la inima Sa şi în părtăşie cu El. Acum, ei trebuie să fie epistole ale lui Isus Hristos, în care lumea să citească ceva cu totul nou: viaţa din Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, dreptatea, pacea şi bucuria. „Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii, fiind arătaţi că sunteţi epistolă a lui Hristos, alcătuită prin slujba noastră, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe table de piatră, ci pe table de carne, ale inimii“ (2. Corinteni 3:2-3 ). Acesta este creştinismul sănătos! Dar este un duşman care pune totul în mişcare, ca să-i atragă pe cei răscumpăraţi înapoi pe drumul cel larg! El îi ademeneşte în cursa lui; le oferă plăcerea cărnii, plăcerea ochilor, lăudăroşia vieţii. El le prezintă aceste lucruri ca fiind nevinovate şi nepericuloase, dacă le înfăptuiesc. El spune: „Nu exagera cu creştinismul tău, îţi faci parte de lupte care nu merită să le duci!“ Da, lumea oferă din nou prietenia ei. Dar prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu, adulter faţă de Dumnezeu. O, cât de şiret este duşmanul, cât de periculoase sunt ademenirile lui! Adevărul este că lumea urăşte pe adevăraţii copii ai lui Dumnezeu (citiţi Ioan 15:19-21 ) şi că diavolul vrea prin orice mijloace să nimicească mărturia harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pericolul asemănării cu lumea ne înconjoară din toate părţile. Copiilor lui Dumnezeu răniţi şi legaţi prin prietenia cu lumea li s-a răpit toată puterea şi bucuria şi toată libertatea adevărată; ei trebuie să facă ceea ce vreau rudele şi prietenii lor nemântuiţi - aşa cum vrea diavolul! La ce pericole şi greutăţi lăuntrice şi exterioare s-a expus împăratul evlavios Iosafat, atunci când s-a încuscrit cu Ahab cel fără de Dumnezeu şi când s-a învoit să meargă cu el împreună la luptă (citiţi acest capitol important din 2. Cronici 18 )! Dacă dăm lumii numai degetul cel mic, în curând ea ne va lua toată mâna. Da, diavolul ar nimici complet şi ar înghiţi pe copilul lui Dumnezeu care a devenit infidel, dacă Domnul Isus nu l-ar striga şi nu l-ar atenţiona şi nu şi-ar întinde mâna Sa spre el (citiţi Geneza 19 , mai ales versetul 10). Nu degeaba ne scrie Petru: „Fiţi treji, vegheaţi! Pentru că vrăjmaşul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă!“ (1. Petru 5:8-9 ). Şi Pavel ne atenţionează: „Nu vă conformaţi veacului acestuia!“ (Romani 12:2 ). Aceasta se referă la toate domeniile vieţii noastre: îmbrăcăminte, păr, comportare, vorbire, muncă, odihnă, cărţi şi ziare, mobilarea locuinţei (radio, televizor, videofilme, internet). Nici un credincios nu poate fi un martor al lui Hristos în sala de teatru, la circ, la festivităţile sportive sau la discotecă. Toate aceste activităţi lumeşti au drept scop să îndepărteze din conştiinţa omului apropierea de veşnicie şi a prezenţei Dumnezeului celui sfânt - să le acopere cu o năframă. Diavolul vrea să-i înşele pe oameni prin plăceri şi preocupări cu lucruri pieritoare. Copil al lui Dumnezeu, dacă ai fost atras în lume, în năzuinţele şi în prietenia ei: „Eliberează-te! ... Nu da somn ochilor tăi, nici aţipire pleoapelor tale! Eliberează-te, ca o căprioara din mâna vânătorului şi ca o pasăre din mâna păsărarului“ (citiţi Proverbe 6:3-5 ).

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *