comori.org
comori.org

Bolnav din cauza nesincerităţii

din revista „Cercetați Scripturile”

Pentru un copil al lui Dumnezeu este foarte important dacă umblă în adevăr. Ioan scrie: „Nu am bucurie mai mare decât aceasta, să aud despre copiii mei că umblă în adevăr“ (3. Ioan 4 ). De fapt, Ioan înţelege prin aceasta mult mai mult decât a evita minciuna (a se compara Psalmul 26:1-3 , Isaia 38:3 ). Orice neadevăr conştient sau orice prefăcătorie în viaţa zilnică în familie sau la serviciu, în cuvinte, în scrisori sau prin mimică aduce pe un copil al lui Dumnezeu sub influenţa şi în domeniul puterii diavolului. „Pentru că este mincinos şi tatăl minciunii“ (Ioan 8:44 ). Da, neadevărul sau prefăcătoria este cea mai periculoasă boală a unui copil al lui Dumnezeu, pentru că ea exclude efectul Duhului lui Dumnezeu şi a Cuvântului lui Dumnezeu asupra inimii şi a conştiinţei. O inimă care nu este curată, nu mai aude vocea Păstorului cel bun. Nici nu ne putem gândi încotro îl poate conduce duşmanul pe un copil al lui Dumnezeu care a devenit necinstit. Da, această putere întunecată a minciunii este foarte de temut. În orice caz, este absolut necesară pocăinţa, întoarcerea şi ruperea totală cu nesinceritatea, printr-o mărturisire în smerenie în toate domeniile unde s-a păcătuit împotriva adevărului. Isus poate face pe un om, care până acum a fost nesincer, cu adevărat sincer, smerit şi corect. Scriptura spune: „Ferice de omul în duhul căruia nu este viclenie“ (Psalmul 32:2 ). În cele mai multe cazuri, acel suflet va trece prin repetate lupte crâncene şi smeriri, dacă în mod repetat a dat loc neadevărului, iar acum doreşte în mod sincer să devină corect. Noi putem însă să avem credinţă: Domnul Isus a distrus deja puterea minciunii - a biruit diavolul. „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului“ (citiţi 1. Ioan 3:4-9 ).

Oamenii aşteaptă de la un credincios, adevărul absolut şi seriozitatea. Minciunile unui om care îl mărturiseşte pe Isus, răpesc mărturiei credinţei orice consideraţie în faţa lumii. Cât de important este ca preaiubiţii lui Dumnezeu să umble în sinceritate şi în adevăr! „De aceea, lepădând minciuna, vorbiţi adevărul fiecare cu aproapele său, pentru că suntem mădulare unii altora“ (Efeseni 4:25 ; comparaţi cu Levitic 19:11,12 ). Aceasta este ceea ce Domnul urăşte şi ceea ce este o urâciune înaintea Lui: „o inimă care urzeşte planuri rele“ şi „un martor fals care suflă minciuni“ (citiţi cu atenţie Proverbe 6:16-19 ; 12:19,22 ). Cea mai mare şi grea prefăcătorie a unui credincios este atunci când el, prin apariţia sa publică ca martor al Evangheliei sau prin participarea la părtăşia copiilor lui Dumnezeu, trezeşte impresia că duce o viaţă cu Dumnezeu, în timp ce conştiinţa lui este pătată de păcate sau drumul şi umblarea lui nu sunt plăcute Domnului. Noi toţi să ne unim cu psalmistul în rugăciune: „Depărtează de la mine calea minciunii şi, în îndurarea Ta, dă-mi legea Ta“ (Psalmul 119:29 )!

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *