comori.org
comori.org

Bolnav din cauza legăturilor fără de Dumnezeu

din revista „Cercetați Scripturile”

Logodna şi căsătoria cu un om necredincios, relaţiile de afaceri cu oameni nemântuiţi în cadrul firmei, alegerea profesiei fără aprobarea divină, prietenia cu copiii lumii, faţă de care nu se mărturiseşte despre Isus pentru a nu deranja prietenia, ocuparea unei poziţii mânat de voia proprie, prin care sub influenţa presiunii din partea oamenilor eşti constrâns să întreprinzi activităţi pentru lume şi păcat - toate acestea înseamnă legături care sunt în opoziţie cu legământul harului, pe care Domnul l-a încheiat cu răscumpăraţii Săi prin stropirea sângelui. Astfel de prietenii şi legături răpesc unui copil al lui Dumnezeu acea libertate sfântă, la care a fost chemat, şi anume să trăiască pentru Dumnezeul său şi să-I slujească (a se citi Romani 6:17-23 ; Galateni 5:1 ). Aceasta a simţit-o împăratul Iosafat atunci când prin încuscrirea şi prietenia sa cu Ahab a ajuns în luptă, a suferit înfrângere, a ajuns în pericol de a-şi pierde viaţa. Numai mâna lui Dumnezeu l-a scos nevătămat din această situaţie. Profetul Iehu a trebuit să-i comunice sentinţa divină: „Să ajuţi tu pe cel rău şi să iubeşti tu pe cei care urăsc pe Domnul?“ (2. Cronici 19:1-3 ) Domnul are pentru cei preaiubiţi ai Lui o cu totul altă cale - calea despărţirii de lume şi de păcat, calea dedicării sfinte lui Dumnezeu, a părtăşiei sfinte cu Dumnezeu: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi şi nu stă pe calea păcătoşilor şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori; ci plăcerea lui este în legea Domnului şi cugetă la legea Lui zi şi noapte. Şi el este ca un pom sădit lângă pâraie de apă, care îşi dă rodul la timpul lui şi a cărui frunză nu se veştejeşte; şi tot ce face prosperă“ (Psalmul 1:1-3 ). Aceasta este viaţa sănătoasă de credinţă. Ah, cât de mulţi credincioşi se îmbolnăvesc din cauza legăturilor nepotrivite! Ei se simt constrânşi să facă una sau alta, ca să nu jignească rudele sau cunoştinţele, colegii sau superiorul lor. Ei nu au puterea să spună „NU!“ În felul acesta sunt atraşi în lume - tot mai mult, tot mai adânc.

Astfel de credincioşi nu se mai simt bine printre copiii hotărâţi ai lui Dumnezeu; nu mai dau o mărturie pentru Isus, pentru că ea nu se potriveşte prietenilor, de care s-au legat. Cine se aseamănă cu Orpa, nu poate să meargă pe drumul lui Rut. Orpa s-a întors la poporul ei şi la idolii ei. Rut, dimpotrivă, s-a desprins de tot trecutul ei, din pricina Domnului, Dumnezeului celui viu. Fie ca ceea ce a spus ea soacrei ei credincioase, să fie mărturia noastră pentru Isus până la sfârşit: „Încotro vei merge tu voi merge şi eu; şi unde vei găzdui tu, voi găzdui şi eu; poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău, Dumnezeul meu“ (Rut 1:16 ; a se compara cu Ioan 12:25-26 ). Această hotărâre pentru Domnul în toate întrebările şi în toate detaliile vieţii este drumul binecuvântării (a se citi Psalmul 119:110-120 ; 139:21-24 ). Pe acest drum a mers Pavel: departe de mine să zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat. Dacă aş face aceasta, atunci prin aceasta aş spune că am lucrat greşit atunci când le-am dărâmat. Nu, „pentru că eu, prin lege, am murit faţă de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit cu Hristos şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine; şi ceea ce trăiesc acum în carne, trăiesc prin credinţă, aceea în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine“ (Galateni 2:19-20 ). Dacă se refuză acest drum clar, atunci începe o viaţă de credinţă plină de compromisuri, de tratative de aplanare, de cedare şi dependenţă de oameni şi de împrejurări. O astfel de viaţă de credinţă este bolnavă şi fără putere; îi lipseşte puterea de a mărturisi, de a săra, de a lumina!

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *