comori.org
comori.org

Bolnav, deoarece nu mai are timp pentru Domnul

din revista „Cercetați Scripturile”

Duşmanul viclean foloseşte la mulţi credincioşi obligaţiile date de Dumnezeu faţă de familie şi la serviciu, pentru a le inspira gândul că, din cauza muncii şi a multor activităţi pe care le au, nu au timp să stea în linişte înaintea Domnului, să-şi rezerve zilnic un timp pentru rugăciune şi citirea Cuvântului lui Dumnezeu! Un copil al lui Dumnezeu are zilnic neapărată nevoie de un timp când să stea singur înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu îi vorbeşte prin Sfânta Scriptură, iar el vorbeşte cu Dumnezeu prin rugăciune - aceasta în afara existenţei unui eventual serviciu divin comun în familie. Marele om de stat şi profet, Daniel, cel mai mare ministru al imperiului medo-persan, pe lângă mulţimea obligaţiilor zilnice de serviciu, s-a ţinut strâns de obiceiul pe care îl avea, ca de trei ori pe zi să se suie în camera lui de sus, care avea ferestrele deschise spre sfântul oraş Ierusalim. Acolo stătea în linişte înaintea Dumnezeului său, îngenunchea înaintea Lui şi-i aducea laudă, mulţumire şi se ruga. Acolo asculta vocea Lui Dumnezeu din Scriptură (a se citi cu atenţie Daniel 6:1-28 ; 9:1-3 ). Nu este de mirare când citim: „Daniel a prosperat.“ Cei care stau în linişte dimineaţa înaintea lui Dumnezeu, se roagă şi citesc Scriptura, au parte de binecuvântarea lui Dumnezeu şi de o mare fericire! Daniel s-a întărit tocmai prin acea practică zilnică, şi anume întâlnirea cu Dumnezeu, ca apoi prin credinţă şi încredere să treacă prin cele mai mari strâmtorări, cele mai fierbinţi încercări!

Să ne gândim la Maria! Sora ei, călăuzită de gânduri pământeşti, dorea să-i răpească partea ei cea mai bună: să stea la picioarele lui Isus şi să asculte cuvintele Lui. Nu sunt şi astăzi destule mame şi surori care arată o comportare asemănătoare cu a Martei? Domnul Isus însă Şi-a găsit plăcerea într-o astfel de stare a inimii ucenicei Lui şi a spus: „Maria a ales partea cea bună, care nu i se va lua!“ Maria nu a fost nicidecum delăsătoare în ceea ce privea obligaţiile ei. Noi putem fi convinşi că ea, înainte de a veni Isus, a lucrat cu hărnicie şi a ajutat-o pe sora ei. Pentru inima ei însă, locul la picioarele Domnului Isus era mai de valoare decât slujirea! Şi dacă El era acolo, atunci ea şi-a luat timp să asculte ce vrea Isus să-i spună!

Cei mai mulţi copii ai lui Dumnezeu, care au alunecat într-o stare nepotrivită faţă de voia lui Dumnezeu, a căror inimă s-a răcit faţă de Dumnezeu şi faţă de credincioşi, au ajuns astfel, pentru că au început greşit ziua, au neglijat liniştea dimineţii, au neglijat rugăciunea personală şi citirea Cuvântului lui Dumnezeu sau au neglijat întrunirile binecuvântate ale copiilor lui Dumnezeu (a se citi Psalmul 5:1-3 ; Evrei 10:25 ). Începutul zilei aparţine de drept lui Dumnezeu (a se citi Psalmul 5:3 ; 63:1 ). Avraam şi alţi bărbaţi ai lui Dumnezeu s-au trezit dis-de-dimineaţă (a se compara Geneza 19:27 ; Exod 24:4 ; Iosua 3:1 ; 6:15 ). Acela care neglijează orele liniştite ale dimineţii, cel care nu adună mana înainte de răsăritul soarelui, va duce lipsă (Exod 16:21 )! Un copil al lui Dumnezeu care nu este înarmat, va simţi lipsa de putere şi lipsa bucuriei de îndată ce au loc contactele şi întâlnirile cu oamenii. Noi avem nevoie în fiecare dimineaţă de toată armura preţioasă pentru a putea ieşi victorioşi din încercările mici şi mari din timpul zilei. Dumnezeu însă nu ne dă nici o lege în ceea ce priveşte timpul şi ora. Unele mame, care au mult de lucru, care trebuie dis-de-dimineaţă să îngrijească de soţ şi de copii, îşi iau probabil orele de linişte după ce soţul şi copiii au plecat, camerele sunt în ordine, înainte de a se duce să facă mâncarea. Oricum ar fi: Privirea mea spre Tin’ să fie, / Atunci când Doamne m-am trezit, / Având suprema bucurie / Că pentru mine ai murit.

Cum însă ar putea un copil al lui Dumnezeu să meargă plin de putere şi să treacă victorios prin viaţă, dacă zi de zi renunţă să bea din izvorul puterii şi al păcii? Sufletul lui se va epuiza şi va suferi de sete.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *