comori.org
comori.org

Levitic

L. M. Grant

„Aceasta este ceea ce a spus Domnul, zicând: «Voi fi sfinţit în cei care se apropie de Mine şi voi fi glorificat în faţa întregului popor»”  10:3

Cartea Leviticul este numită astfel după Levi, al cărui nume înseamnă „alipire”. Această carte se ocupă cu principiile sfinte ale lui Dumnezeu pentru alipirea oamenilor din poporul Său ca închinători ai Lui. Astfel, întâi ne sunt prezentate jertfele necesare pentru a veni în prezenţa lui Dumnezeu: arderea-de-tot, darurile de mâncare, jertfa de pace, jertfa pentru păcat, jertfa pentru vină – toate acestea prezentând aspecte diferite ale jertfei unice a lui Hristos. Preoţia ocupă de asemenea un loc important. Aaron este o imagine a lui Hristos ca Mare Preot; fiii lui sunt imagini ale tuturor credincioşilor din timpul prezent al bisericii, numiţi „o preoţie sfântă” şi „preoţie împărătească” (1. Petru 2:5,9 ).

În această carte mai apar şi diferite alte legi. Întinarea cu lucurile necurate împiedica apropierea de Dumnezeu până când necurăţia era îndepărtată prin mijloacele stabilite de Dumnezeu. Consumul de vieţuitoare necurate era interzis; aceasta simbolizează respingerea a tot ceea ce este necurat din punct de vedere moral. Şi lepra, simbol al corupţiei păcatului lucrând la nivel individual, făcea pe oricine era atins de această boală nepotrivit pentru a se apropia de Dumnezeu. De asemenea, această apropiere era împiedicată şi de alte necurăţii ceremoniale, toate acestea fiind imagini ale necurăţiei morale sau spirituale. Acum noi nu mai observăm simbolul, ci suntem atenţi la adevărul care ne este transmis prin acesta.

Capitolul 23 ne prezintă cele şapte sărbători ale Domnului care trebuiau ţinute de Israel, nu pentru plăcerea lor proprie, ci în semn de închinare şi adorare a lui Dumnezeu. Toate acestea ne îndreaptă privirile spre măreţia lucrării împlinite de Dumnezeu Însuşi în timpul dispensaţiilor. Marea temă a cărţii Leviticului este apropierea de Dumnezeu prin închinare sfântă.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *