comori.org
comori.org

Exodul

Arend Remmers

1. Autorul şi data scrierii

2. Scopul scrierii

3. Particularităţi

4. Privire de ansamblu asupra conţinutului

1. Autorul şi data scrierii

Ce s-a spus privitor la cartea Genezei se aplică de asemenea şi cărţii Exod. În Geneza, Moise s-a bazat pe revelaţiile lui Dumnezeu şi posibil pe relatările înaintaşilor săi, în timp ce a scris întâmplările din Exod până în Deutoronom prin viziunea şi experienţa lui sub călăuzirea Duhului Sfânt (Exod 17:14 ; Deut 31:22,24 ).

Moise este menţionat de câteva ori în Noul Testament ca autor al cărţii Exod (de ex. Luca 20:37 ; Marcu 7:10 ).

Între întâmplările de la sfârşitul cărţii Geneza şi începutul cărţii Exod sunt aproape 300 de ani.

2. Scopul scrierii

În cartea Exod nu mai găsim felul lui Dumnezeu de a lucra exclusiv cu persoane individuale. Aici cunoaştem un popor răscumpărat al lui Dumnezeu. Ne este descrisă originea şi răscumpărarea poporului pământesc al lui Dumnezeu, Israel. Acesta este eliberat din robia Egiptului şi este condus în ţara promisă, Canaan. Prin urmare, Exodul este cartea răscumpărării. Reperele acestei cărţi sunt Paştele şi trecerea prin Marea Roşie (vezi explicaţia din 1. Corinteni 5:7 ; 10:1-2 ).
După plecarea din Egipt, poporul Israel a primit legea lui Iahve şi a ridicat cortul întâlnirii potrivit cu poruncile Lui. Prin aceasta, au fost întemeiate noile relaţii dintre Iahve şi popor:

  • Dumnezeu locuia acum în mijlocul poporului Său

  • Israel se putea apropia de Dumnezeu şi I se putea închina (prin intermediul jertfelor)

  • Gloria Domnului era descoperită prin simboluri

Epistolele către Romani şi Galateni pot fi comparate cu cartea Exodului, acestea având ca subiect răscumpărarea şi relaţia creştinului cu legea.

3. Particularităţi

a) Tipologie

Cartea Exodului este bogată în mod special în învăţături care vorbesc în imagini. De mare importanţă sunt următoarele:

  • Egiptul este o imagine a acestei lumi (Galateni 1:4 )

  • Marea Roşie este o imagine a morţii şi învierii lui Hristos şi a morţii omului celui vechi împreună cu Hristos (Romani 6:6 )

  • Umblarea prin pustie descrie împrejurările pământeşti prin care credinciosul trebuie să fie încercat (Ioan 17:14-15 ).

b) Data exodului din Egipt

Cei mai mulţi dintre cărturarii de astăzi datează exodul lui Israel în secolul al XIII-lea î.Hr., în timpul celei de-a XIX-a dinastii (de la Ramses I până la Merneptah, sub domnia căruia este pentru prima dată menţionat numele lui Israel în Egipt). Această dată târzie nu lasă decât prea puţin timp pentru perioada cuceririi ţării şi pentru perioada judecătorilor. Diferitele indicii de timp din Biblie ar fi astfel de asemenea nesigure (vezi Judecători 11:26 ; 1. Împăraţi 6:1 ; Fapte 13:20 ). Însă dacă luăm în considerare indicaţiile Bibliei, timpul exodului poate fi datat cu aproximaţie în anul 1446 î.Hr.

4. Privire de ansamblu asupra conţinutului

I. Exod 1 - 13 : Israel în Egipt
Capitolul 1 Asuprirea lui Israel

Capitolul 2 Naşterea, creşterea şi fuga lui Moise în Madian

Capitolul 3 Dumnezeu se descoperă lui Moise ca Iahve(Domnul) la Horeb

Capitolul 4 Misiunea lui Dumnezeu pentru Moise

Capitolul 5 Moise vorbeşte lui Faraon

Capitolul 6 Dumnezeu îl încurajează pe Moise; Faraon îşi împietreşte inima

Capitolul 7 Prima plagă: Apa transformată în sânge

Capitolul 8 A doua plagă: Broaştele; a treia plagă: ţânţarii; a patra plagă: muştele

Capitolul 9 A cincea plagă: molima; a şasea plagă: bubele; a şaptea plagă: grindina

Capitolul 10 A opta plagă: lăcustele; a noua plagă: întunericul

Capitolul 11 Anunţul celei de-a zecea plăgi şi a plecării lui Israel

Capitolul 12 Instituirea Paştelui şi nimicirea tuturor întâilor-născuţi din Egipt

Capitolul 13 Sfinţirea întâilor-născuţi ai lui Israel şi începutul exodului

II. Exod 14 - 18 : călătoria lui Israel la muntele Sinai
Capitolul 14 Iahve îl salvează pe Israel la Marea Roşie

Capitolul 15 Cântecul răscumpărării

Capitolul 16 Mana (Ioan 6:31-59 )

Capitolul 17 Apa din stâncă (1. Corinteni 10:4 ); Lupta împotriva lui Amalec

Capitolul 18 Sfatul lui Ietro pentru Moise

III. Exod 19 - 24 : Legământul şi darea Legii la Sinai
Capitolul 19 Legământul lui Iahve cu Israel

Capitolul 20 Cele zece porunci

Capitolul 21 Legea - drepturi personale

Capitolul 22 Legea - drepturi de proprietate

Capitolul 23 Legea - drepturi în viaţa socială şi religioasă

Capitolul 24 Este inclus Legământul

IV. Exod 25 - 31 : Rânduieli pentru Sanctuar şi pentru preoţie
Capitolul 25 Darul ridicat; chivotul legământului, masa şi sfeşnicul

Capitolul 26 Cortul

Capitolul 27 Altarul arderii de tot şi curtea Cortului

Capitolul 28 Veşminte sfinte pentru preoţi

Capitolul 29 Consacrarea preoţilor şi arderea de tot neîncetată

Capitolul 30 Altarul de aur pentru arderea tămâiei; ligheanul de aramă; untdelemnul pentru ungerea sfântă şi tămâia

Capitolul 31 Beţaleel şi Oholiab

V. Exod 32 - 34 : Abaterea lui Israel şi harul lui Dumnezeu
Capitolul 32 Viţelul de aur şi tablele Mărturiei sparte

Capitolul 33 Moise ca mijlocitor

Capitolul 34 A doua Lege

VI. Exod 35 - 40 : Construirea Sanctuarului
Capitolul 35 Darul ridicat

Capitolul 36 Construirea Cortului

Capitolul 37 Chivotul legământului; masa; sfeşnicul şi altarul pentru arderea tămâiei

Capitolul 38 Altarul arderii de tot şi curtea Cortului

Capitolul 39 Veşmintele sfinte pentru preoţi

Capitolul 40 Aşezarea Cortului

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *