comori.org
comori.org

1. ✸ Voi sta de strajă şi mă voi aşeza în turn şi voi căuta să văd ce-mi va zice şi ce să răspund la plângerea mea.

2. Şi Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie viziunea şi graveaz-o pe tăbliţe, ca să poată alerga cel care o citeşte.

3. Pentru că viziunea este încă pentru un timp hotărât, dar se grăbeşte spre sfârşit şi nu va minţi. Chiar dacă va întârzia, aşteapt-o, pentru că va veni negreşit, nu va fi amânată.

4. Iată, sufletul său se îngâmfă, nu este drept înăuntrul său; dar cel drept va trăi prin credinţa lui.

5. Şi, mai mult, vinul înşală pe bărbatul mândru, încât acesta nu stă liniştit, îşi lărgeşte dorinţa ca Locuinţa morţilor şi este ca moartea şi nu poate fi săturat; şi adună la el toate naţiunile şi strânge la el toate popoarele.

6. Nu vor face toţi aceştia un proverb despre el şi o ghicitoare batjocoritoare împotriva lui? Şi vor zice: «Vai de cel care adună ce nu este al lui! Până când? Şi de cel care se împovărează cu garanţii!»

7. Nu se vor ridica deodată cei care te vor muşca? şi nu se vor trezi cei care te vor tulbura, şi vei fi pradă pentru ei?

8. Pentru că ai prădat multe naţiuni, şi pe tine te va prăda toată rămăşiţa popoarelor, pentru sângele oamenilor şi pentru violenţa făcută ţării, cetăţii şi tuturor celor care locuiesc în ea.

9. Vai de cel care strânge câştig nelegiuit pentru casa lui, ca să-şi aşeze cuibul sus, ca să scape din mâna nenorocirii!

10. Ai croit ruşine casei tale, nimicind multe popoare, şi ai păcătuit împotriva sufletului tău!

11. Pentru că piatra din zid va striga şi bârna din acoperiş îi va răspunde.

12. Vai de cel care construieşte un oraş cu sânge şi întemeiază o cetate prin nedreptate!“

13. Iată, nu este de la Domnul oştirilor că popoarele trudesc pentru foc şi mulţimile se ostenesc pentru nimic?

14. Pentru că pământul se va umple de cunoştinţa gloriei Domnului, cum acoperă apele fundul mării.

15. Vai de cel care dă băutură aproapelui său – căruia îi torni otrava ta şi-l îmbeţi şi pe el – ca să-i priveşti goliciunea!

16. Eşti plin de ruşine în loc de glorie! Bea şi tu şi descoperă-ţi necircumcizia. Potirul mâinii drepte a Domnului se va întoarce spre tine şi o vărsătură ruşinoasă va fi asupra gloriei tale.

17. Pentru că violenţa făcută Libanului te va acoperi şi nimicirea fiarelor te va înspăimânta, din cauza sângelui oamenilor şi a violenţei făcute ţării, cetăţii şi tuturor celor care locuiesc în ea.

18. La ce foloseşte chipul cioplit, pe care l-a cioplit făcătorul lui, chipul turnat şi învăţătorul minciunii? Pentru ca făcătorul lucrării lui să se încreadă în ea, când face idoli muţi?

19. Vai de cel care zice lemnului: „Trezeşte-te!“, pietrei mute: „Ridică-te!“ Te va învăţa el? Iată, este acoperit cu aur şi argint şi nu este nici o suflare înăuntrul lui.

20. Dar Domnul este în templul Său cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!