comori.org
comori.org

Capitolul 7

Șerban Constantinescu

Concluzii

Cele câteva argumente prezentate pe temeiul Scripturii în legătură cu falsa doctrină a falşilor Martori ai lui Iehova sunt de natură să clarifice pe cititori cu privire la caracterul profund periculos din punct de vedere spiritual al acestei secte. Pe scurt, ei se caracterizează prin grave rătăciri doctrinare, care dau naştere la atitudini imorale şi la comportări antisociale. În teribila confruntare spirituală care marchează timpul de faţă, aceşti pretinşi credincioşi nu sunt de partea lui Cristos, ci de partea Celui Rău.

Ce este de făcut? “Dacă cineva vine la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-l salutaţi” (2. Ioan 10 ). Ceea ce fereşte de învăţături rătăcite este cercetarea Bibliei într-un duh de smerenie şi mai ales să ne legăm inimile, soarta, nădejdile şi bucuriile de Cristos. “Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El” (Coloseni 2:9-10 ).

Dacă cititorul acestor rânduri nu L-a primit încă pe Domnul Isus ca Mântuitorul său personal, să vină chiar acum la Domnul Isus. Dacă aceste rânduri sunt citite de persoane atrase de aşa zişii Martori ai lui Iehova, îndemnul este acesta: Gândiţi-vă pe cine credeţi, pe Isus sau pe Russel?

O! Adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta: ‚Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dinţii sunt eu'” (1. Timotei 1:15 )

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *