comori.org
comori.org

Capitolul 5

Șerban Constantinescu

Ce este cu Armaghedonul?

Cartea Apocalipsa vorbeşte despre o luptă, care se va desfăşura la Armaghedon şi care va da loc judecăţii naţiunilor. Caracterul şi unele aspecte ale luptei sunt redate în Apocalipsa 19 , iar locul este amintit la Apocalipsa 16:16 . De fapt Isaia (la capitolul 24:21) spune despre acest moment: “În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ pe împăraţii pământului”. Armaghedonul este situat în partea de nord a Palestinei (dealul Meghido, în câmpiile Izreel). În acest loc vor fi nimicite armatele fiarei şi ale prorocului mincinos: puterea politică apostată şi Anticrist (religia apostată ajunsă la apogeu), care împreună cu Satan formează o treime a nelegiuirii. Odată cu aceasta, Domnul Isus va veni în slavă pe pământ. Palestina va fi atacată de multe alte naţiuni, dar, potrivit profeţiei din Daniel 2:35 , sistemul lumii va fi distrus printr-o lovitură bruscă şi iremediabilă, nu prin schimbări evolutive, treptate. Pavel spune că Domnul Isus îl va nimici pe Anticrist cu suflarea gurii Sale. Lupta de la Armaghedon va marca înfrângerea fiarei, a prorocului mincinos şi judecata cârmuirii lui Dumnezeu asupra naţiunilor.

Desigur, aceste evenimente nu intră în nădejdea Bisericii: este însemnat, este scump să ştim că Dumnezeu este Suveran în istorie, că va zdrobi cu tărie orice împotrivire faţă de Cristos, este preţios lucru să ştii că pământul va fi curăţit de nelegiuire înainte de venirea Domnului Isus ca să împărătească. Dar Biserica sau Adunarea are parte de un Cristos ceresc, de un loc veşnic în casa Tatălui, în cer, are o chemare cerească, binecuvântări spirituale, în locurile cereşti, în Cristos. Armaghedonul va fi un moment însemnat în istoria de pe pământ. Venirea Domnului Isus şi aducerea Bisericii în casa Tatălui sunt un moment slăvit în istoria cerurilor. Planul lui Dumnezeu, dorinţa Lui de a popula cerul cu fiinţe asemenea Domnului Isus Cristos, de a Se slăvi pe Sine în Domnul nostru şi în Biserică se împlineşte cu scumpătate. Cristosul înviat şi înălţat a legat inimile noastre de cer, nu de pământ. “Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit şi viata voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.” “Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos.” Credincioşii nu aşteaptă evenimente pe pământ, ci marele eveniment al cerului: Biserica, ajunsă în casa Tatălui, nunta Mielului, veşnicia pururea cu Domnul.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *