comori.org
comori.org

Capitolul 2

Șerban Constantinescu

Puţină istorie

Toate rătăcirile moderne în domeniul creştinismului îşi au rădăcinile în ereziile care au apărut încă din primele secole ale erei creştine. Apostolul Pavel le scrie credincioşilor din Corint şi le pune o întrebare foarte clară: “Cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Cristos n-a înviat” (1. Corinteni 15:12-13 ). Iar în cea de a doua scrisoare a lui către Timotei, acelaşi apostol caracterizează pe doi pretinşi “lucrători” între credincioşi, cu următoarea prezentare: “Cuvântul lor va roade ca o cangrenă… Imeneu şi Filet s-au abătut de la adevăr, zicând că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa multora” (capitolul 2:17-18). Iar în 2. Tesaloniceni 2:2 , credincioşii cărora le era adresată scrisoarea şi – prin extensie – şi credincioşii din generaţiile următoare care au la îndemână Biblia sunt îndemnaţi: “Să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi când ziua Domnului ar fi şi venit chiar.” Da, rătăcirile mileniste au fost lansate de Satan cu aproape două mii de ani în urmă şi, desigur, ele sunt o continuare a “saducheismului”, care nega învierea morţilor. Continuitatea rătăcirii demonstrează originea ei satanică.

Trecând la istoria mai recentă a acestei secte, putem marca începuturile ei în cea de a opta decadă a secolului trecut. Charles Taze Russel, dizident din cadrul mişcării adventiştilor de ziua a şaptea, a fondat o revistă religioasă şi a publicat în mod sistematic articole care centrau pe grave aberaţii teologice, ca: negarea Treimii divine, negarea Dumnezeirii scumpului nostru Mântuitor, negarea caracterului ispăşitor al jertfei de la cruce a Domnului Cristos, respingerea adevărului că El a fost, când Şi-a dat viaţa, înlocuitorul păcătoşilor, tăgăduirea adevărului fundamental al creştinismului că Domnul Isus a înviat dintre cei morţi, tăgăduirea existenţei iadului… Ce colecţie de aberaţii cu iz religios, dar ce expresie clară a caracterului anticristic, anticreştin al acestei învăţături false!

Ştafeta purtătoare de minciună teologică a fost preluată, după 1916, când Russell a murit, de Joseph Rutherford, apoi de Nathan Knorr şi Frederick Franz. Numărul adepţilor sectei a crescut în mod semnificativ între 1940 şi 1975, dar datorită unor eşecuri în adeverirea unor aşa zise profeţii ale conducătorilor sectei, după 1975 secta a pierdut un important număr de membri. Centrala sectei este undeva, departe de România. Congregaţiile locale sunt denumite “temple ale împărăţiei”, iar ele sunt organizate în districte, toate sub coordonarea unui comitet format din 17 membri, condus de un preşedinte. Până în 1931 s-au numit milenişti sau russelişti; din 1931 s-au stabilit la numele “Martorii lui Iehova”, dar operează şi sub numele de “Turnul de veghe” sau “Societatea pentru Biblii şi Tractate” sau “Zorii Mileniului”.

Numărul adepţilor este estimat la 22 milioane *: sunt organizaţi în 49.000 temple, răspândite în 206 ţări ale lumii. În afara membrilor propriu zişi, trebuie să fie considerat un număr mare de simpatizanţi. Practică împărtăşania odată pe an, dar admit la această ceremonie 144.000 membri.


* la momentul scrierii acestei broşuri, 1990 (nota comori.org)

Sunt foarte activi în distribuţia literaturii. Tipăresc în fiecare zi 100.000 copii ale diferitelor cărţi sau broşuri şi 800.000 copii ale diferitelor reviste. Principalele reviste sunt: “Turnul de veghe” şi “Trezeşte-te!” care apar de două ori pe săptămână. Literatura lor a fost tradusă în peste 115 limbi, între care şi limba română. Expunerea pe scurt a învăţăturii acestei secte este făcută în cartea “Adevărul care duce la viaţa veşnică” (tipărită în 110 milioane de exemplare!!!). O altă lucrare este intitulată: “Dumnezeu să fie adevărat”. Russel şi-a publicat articolele în 7 volume, intitulate “Studii în Scripturi”; de asemenea, Russel a tipărit propria lui versiune a Bibliei, introducând numeroase modificări faţă de textul original al Scripturii, pentru ca Scriptura modificată să concorde cu doctrina lui, nu doctrina lui să concorde cu Scriptura. După tipărirea acestei versiuni măsluite, denumită “Noua traducere mondială”, Russel a fost dat în judecată pentru falsificare. În timpul procesului a fost întrebat dacă ştie limbile în care au fost scrise Vechiul şi Noul Testament, întrucât a răspuns că le cunoaşte, judecătorul i-a cerut să scrie câteva litere din alfabetul grec. S-a dovedit că nu ştia nici măcar alfabetul grec!

În România, mileniştii s-au răspândit mai ales în mediile cu cunoştinţe reduse şi superficiale, în special între cele două războaie şi imediat după cel de al doilea război mondial, când, afişând idei pacifiste, erau consideraţi de totalitariştii care luptau pentru preluarea puterii, un fel de aliaţi. Refuzul lor de a recunoaşte orice fel de autoritate statală i-a pus însă în conflict cu foştii aliaţi, după ce aceştia au pus mâna pe conducerea ţării. Au fost urmăriţi îndeaproape, scoşi în afara legii, supuşi represiunii, dar este evident: n-au suferit pentru Cristos, ci pentru ideile lor, care i-au pus în conflict cu regimul totalitar şi, în unele cazuri, pentru caracterul antisocial al comportării lor.

Martorii lui Iehova din România şi-au însuşit şi au propagat ideile lui Russel şi ale lui Rutherford în legătură cu desfăşurarea evenimentelor viitoare. Ei susţin că Domnul Isus a venit deja a doua oară în 1914; Russel prezisese acest termen, iar când a văzut că la termenul prescris de el nu s-a întâmplat nimic deosebit, a pretins că cea de a doua venire a fost invizibilă!?? Tot atunci, după afirmaţiile lui, Satan a fost izgonit din cer. A urmat, arăta Rutherford, necazul cel mare (primul război mondial) şi Cristos a fost întronat ca împărat; în 1918, Cristos a venit, în chip nevăzut, în templul Lui. De atunci, singurii îndreptăţiţi să guverneze lumea, inclusiv România, sunt ei, cei care se autonumesc “Martorii lui Iehova”!

Scurta schiţă istorică prezentată mai sus arată că:

— “Martorii lui Iehova” sunt corespondenţii moderni ai acelor falşi învăţători despre care Apostolul Pavel spunea: “cuvântul lor roade ca cangrena” şi îndemna pe credincioşi să se ferească de ei.

— Gravele rătăciri teologice cuprinse în doctrina sectei sunt propagate foarte intens atât prin uriaşa invazie de literatură pe care adepţii iehovismului o răspândesc cu mult zel, cât şi prin contactul lor direct, prin stări de vorbă de la om la om, în căutare de noi adepţi.

— Condiţiile actuale din România pot fi folosite de russelişti ca să-şi intensifice activitatea de facere de prozeliţi; ei oferă veninul concepţiilor lor, unor oameni însetaţi după adevăr, a căror sete spirituală poate fi potolită doar de Acela care a zis: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.” Iubiţi cititori, respingeţi potirul otrăvit al unor falşi martori şi veniţi la Domnul Isus!

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *