comori.org
comori.org

Ce înseamnă mişcarea carismatică?

Arend Remmers

Originea mişcării carismatice este în aşa-zisa „mişcare penticostală“. Aceasta a luat fiinţă la începutul secolului în America în timpul unei mişcări de trezire într-o biserică baptistă de negri in care membrii au ajuns să cunoască o stare de extaz şi au vorbit în „limbi“.

Toate bisericile penticostale au pus accentul comun pe lucrarea Duhului Sfânt care s-a descoperit în „botezul cu Duhul Sfânt“, „vorbirea în limbi“ şi deseori pe „vindecarea prin rugăciune“. Pocăinţa şi sfinţirea vieţii personale se învaţă în cele mai multe cercuri penticostale. După începutul anului 1960 a intervenit o schimbare. Până atunci bisericile penticostale erau grupări bine conturate în care se practicau învăţăturile amintite. De atunci însă gândurile penticostalilor au intrat în bisericile tradiţionale şi în multe comunităţi creştine. Această „mişcare penticostală“ se numeşte „înnoire carismatică“.

Printr-un val de literatură, gândurile penticostale au fost răspândite în multe cercuri creştine. Creştinătatea fiind într-o stare de adormire spirituală, aceste gânduri, care promiteau o înnoire a bisericilor, au fost primite de unii cu un mare entuziasm.

Putem spune fără exagerare că în interiorul creştinismului există puţine cercuri în care mişcarea carismatică să nu-şi fi găsit intrarea.

Numele de „biserică penticostală“ se deduce din Faptele Apostolilor 2 unde ne este arătat că Duhul Sfânt S-a coborât peste credincioşi ca să formeze Ekklesia (Adunarea) lui Dumnezeu pe pământ. Fiindcă atunci ucenicii au vorbit în limbi străine, penticostalii au crezut într-o „nouă zi de Rusalii“ care ar trezi toate darurile minunate ale lui Dumnezeu din timpul de la început.

Expresia „mişcare carismatică“ provine de la cuvântul grecesc „charisma“ care înseamnă „darul harului“. Domnul Isus a dat alor Săi multe daruri ale harului (vezi Romani 12:6-8 ; 1. Corinteni 12:4-11, 28-31 ; Efeseni 4:8-13 ). Prin cuvântul „darul harului“, carismaticul înţelege în primul rând daruri de semne, „vorbirea în limbi“ şi „vindecarea prin rugăciune“.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *