comori.org
comori.org
A te încrede în Dumnezeu este lucrul cel mai dificil; înseamnă a ne pune carnea sub picioarele noastre, deoarece carnea nu are nimic de câştigat de aici, dar pentru inimă este o fericire de nespus să se încreadă în Dumnezeu...
Dumnezeu vorbeşte adesea în Cuvântul Său prin imagini, care pot fi înţelese de oamenii oricărui timp. Mai ales pentru aceia, care nu ştiu să citească sau să scrie, asemenea ilustrări sunt impresionante, pentru că le cunosc din viaţa de zi cu zi...
Toate întâmplările relatate în Biblie au avut loc exact aşa cum sunt prezentate şi ca urmare sunt realităţi istorice. Aceasta face marea diferenţă între această carte preţioasă şi cărţile de istorie scrise de oameni. Hrănirea mulţimilor a avut deci loc aşa cum o relatează Biblia. Domnul a făcut o minune, pentru că El este atotputernic...