comori.org
comori.org
Noul Testament relatează despre diverse adunări locale. În legătură cu fiecare adunare avem anumite impresii despre starea lor, care fie ne îndeamnă, fie ne avertizează...
Istoria lui Iosif din Vechiul Testament conţine multe indicii despre Persoana Domnului Isus. În mod deosebit cu privire la suferinţele pe care a trebuit să le îndure din partea fraţilor săi, Iosif este o imagine clară a Celui care fost lepădat tot de fraţii săi, iudeii...
La jocurile greceşti, biruitorul era încoronat cu lauri. Dar cel care câştiga nu se putea „culca pe lauri“, dacă dorea să rămână un campion...
Această parabolă are la baza ei un proces din viaţa zilnică, aşa cum era obişnuit în acele timpuri. Domnul face referire la un litigiu între două părţi şi porneşte de la dreptul roman valabil în acel timp în Israel...